mail Accés al Meu Espai
animal1 animal2 animal3 animal4 animal5 animal6

Recollida d´animals perduts o abandonats

no m´abandonisEl Consell Comarcal de l’Alt Empordà ofereix un servei a través de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres (Associació sense ànim de lucre constituïda legalment l’any 1955, formada per una Junta Directiva i uns 350 socis. Núm. registre de nuclis zoològics  G2500093 . CIF G17068024. ) per a procedir a la recollida de gats i gossos perduts o abandonats al carrer.

La majoria dels municipis de la comarca estan adherits mitjançant un conveni amb un cost anual proporcional a la seva població i un cost variable en funció dels serveis efectuats.


Aquest és un servei prestat amb la col·laboració de la Diputació de Girona

Alguns conceptes a tenir en compte:

Animal domèstic perdut: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones, que no pertanyen a la fauna salvatge, i que no va acompanyat de cap persona però que duu identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària.

Animal domèstic abandonat:el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones, que no pertanyen a la fauna salvatge, i que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora, excepte en el cas dels gats que pertanyin a una colònia de gats. 

També tenen la consideració d'abandonats aquells que porten identificació, i l'ajuntament o, si escau, l'ens supramunicipal corresponent ha notificat al propietari les condicions de recuperació i aquest no ha recollit l'animal en el termini indicat.

Colònia de gats: conjunt de gats que conviuen en un espai públic o privat on satisfan les seves necessitats de territorialitat, reproducció i alimentació. Els gats que integren una colònia no tenen consideració d'abandonats.

Funcionament de la recollida d'animals


Qui, com i quan pot sol·licitar la recollida d'un animal domèstic abandonat?

Sempre que trobem un animal domèstic abandonat hem d'avisar a l'ajuntament del municipi on el trobem. El consistori és l'encarregat d'avisar al servei de recollida. Per a poder fer la recollida, haurem de tenir l'animal localitzat en un espai tancat i caldrà que ens identifiquem al personal de recollida.

En cas que trobem un gos o gat perdut o abandonat i no sigui possible posar-vos en contacte amb el personal municipal podeu trucar a l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres (972502361/608831777/606960563) i vindran a buscar l'animal si el teniu lligat o reduit a un espai tancat. Se us recolliran les dades i el primer dia hàbil es comunicaran a l'Ajuntament perquè estigui assabentat de qui ha sol·licitat el servei.

Quan avisem, quan temps triguen a realitzar la recollida de l'animal?

Principalment depen de la casuística de l'animal. Si està ferit, ha mossegat, es troba en perill o es troba dins un espai públic o privat on representi un perill, es considerarà una recollida urgent, i haurà de ser recollit ràpidament. Ara bé, si no es troba en cap d'aquestes situacions, esdevindrà una recollida normal, i es recollirà en horari laborable.

Si s'ha de recollir fora de l'horari laborable o si el gos còrrer sol i no tenim manera de tancar-lo en un lloc o bé de lligar-lo serà una recollida especial, que tot i que també s'efectuarà en horari laborable, requerirà de més temps per recollir-lo.

Finalment, en cas que la recollida es faci en horari nocturn, es considerarà una recollida nocturna.

Cal tenir en compte, però, que és l'ajuntament qui abona el cost de la recollida, i cada tipologia de recollida té un cost diferent. Per aquest motiu, us aconsellem que sempre que sigui possible, es realitzin recollides normals.

Recollida normal
Es consideraran recollides normals aquelles en què l'animal abandonat o perdut no representi un perill immediat, l’avís sigui de dilluns a divendres de 8h a 18h i dissabte (de 08h a 13h). La recollida es realitzarà durant el mateix dia de la detecció, sempre que sigui possible, i no passaran mai de les 24h des de l’avís.

Recollida especial


Es consideraran recollides especials les que es duguin a terme:

  • en horari nocturn, de 18h a 01h

  • Cap de setmana fora de l'horari de recollida normal i dies festius

  • Recollides on l’animal no es trobi reduït en un espai o lligat, i per tant, requereixi la seva captura, independentment de l’horari.

Recollida urgent


La recollida en casos d'urgència es farà el mateix dia de la detecció i en el mínim temps possible. Es consideren recollides d'urgència quan:

  • Accedeixin a instal·lacions o recintes públics o privats (amb el permís corresponent d'accés)

  • Estiguin ferits o accidentats

  • Es trobin a l'interior de piscines, pous o fosses, quan siguin vius.

  • Hagin mossegat o causat desperfectes i siguin localitzables.

Recollida nocturna

Es consideraran recollides nocturnes les que es duguin a terme en horari nocturn, d'01h a 08h qualsevol dia de la setmana.Es poden portar els gossos al centre directament?

Sí, sempre que l'haguem trobat abandonat. Necessitarem, però, el previ consentiment per escrit de l’ajuntament.  La persona que lliuri l'animal haurà de presentar DNI i presentar la conformitat de l’ajuntament del municipi, a més de tota la documentació relacionada amb el gos, que li sigui possible (on l'ha trobat, en quin estat,...).

Què fan al centre amb l'animal?

A l’ingrès de l’animal es realitzarà una revisió inicial i s’iniciaran els tràmits d’identificació de l’animal. 

I si l'animal està identificat?

Es podrà iniciar la gestió de localització del propietari segons el protocol de localització de propietaris d’animals de companyia perduts/abandonats i ingressats al centre.
Per a recuperar el teu animal hauràs de fer l'abonament previ de les depeses originades per la recollida i manteniment de l'animal durant el temps d’estada a les instal·lacions (La quantitat a abonar en concepte de retorn es determinarà per taxa a les ordenances fiscals de l'ens comarcal).

En el cas que, avisat el propietari de l’animal aquest no realitzi cap tràmit en el termini de 5 dies naturals a comptar des de l’avís telefònic, es procedirà a fer el requeriment per al rescat, mitjançant una notificació o altres sistemes que permetin la constància oficial de la data.
Si 10 dies després de l’enviament del requeriment el propietari no ha abonat les despeses i recollit l’animal, es realitzarà un segon requeriment per correu convencional.
Si 10 dies després no s’ha realitzat l’abonament i la recollida per part del propietari, s'iniciarà el procediment sancionador per infracció administrativa d’abandonament.


I si no està identificat?

En cas que l’animal no dugui cap sistema d’identificació se'n fa difusió a través de la pàgina web com a “animal perdut”, durant els 20 dies de termini per a recuperació de l’animal.

Per a recuperar l’animal caldrà abonar les despeses originades per la seva recollida i manteniment durant l’estada a les instal·lacions, així com les despeses de la identificació mitjançant un xip.

En cap cas es farà entrega d’un animal sense identificar.

Un cop transcorregut un termini de 20 dies naturals des de la recollida, si el propietari no ha abonat les despeses i recollit l'animal, aquest es considerarà abandonat i es podrà adoptar.

 

Incidències del servei

Si heu tingut alguna incidència amb el servei de recollida d'animals perduts o abandonats, feu-nos-ho saber omplint el formulari que us adjuntem en aquesta pàgina i enviant-lo a mambient@altemporda.cat
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.