mail Accés al Meu Espai
animal1 animal2 animal3 animal4 animal5 animal6

Centre de protecció i adopció d'animals de companyia

Amb la publicació de la Llei 22/2003, de protecció dels animals, i la Llei 7/2023, de protecció dels drets i el benestar dels animals, els ajuntaments adquireixen un gran protagonisme pel que fa al compliment de les mesures de protecció dels animals de companyia de la seva població. El registre d´animals, la recollida d’aquells que estan abandonats, o el control de colònies de gats als carrers són algunes de les competències municipals que cal assumir des del municipis.

D’altra banda, la prohibició de sacrificar animals en els centres d’acollida i protecció, excepte per motius sanitaris i humanitaris fa necessari  pensar en l’ampliació de l’espai d’acollida dels animals recollits però també en impulsar importants actuacions de sensibilització tant per evitar els abandonaments com per incentivar les adopcions.

Per aquestes raons, el Consell Comarcal Alt Empordà ha redactat i aprovat el projecte executiu del “Centre Comarcal de protecció i adopció d'animals de companyia a l’Alt Empordà” amb la voluntat d'aconseguir establir una instal·lació de referència a Catalunya.

 

Estat del projecte

El projecte inicial es va licitar entre desembre de 2021 i juny de 2022 i va quedar desert pel canvi de conjuntura econòmica que ha suposat la pujada de preus dels darrers conflictes internacionals. S'ha aprofitat per redactar un nou projecte amb millores sobre l'anterior que augmenten el benestar dels animals.

Projecte executiu APROVAT
Construcció . Fase 1: Urbanització EN FASE DE LICITACIÓ
Construcció. Fase 2: Instal·lacions  Finançat per la Diputació de Girona, l'ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Fase 3: Licitació dels serveis EN REDACCIÓ
Posada en funcionament  2025


Si té alguna proposta o suggeriment que consideri important i a tenir en compte per a la gestió del nou centre, envii'ns un correu electrònic a: mambient@altemporda.cat.

Estarem agraïts de rebre'ls i valorarem la seva idoneïtat!

Objectius i funcionament

Es treballarà en tres línies:

 • La reducció de les entrades d’animals abandonats a través de la generalització del cens, la identificació amb microxip i la conscienciació dels propietaris.
 • Incrementar les sortides del centre d’acollida amb el foment d’adopcions i retorn dels animals perduts als propietaris.
 • Garantir el benestar dels animals durant la seva estada al centre aplicant criteris professionals i etològics.

Per això, s'han determinat els següents punts entorn al funcionament del nou centre:

1. Les instal·lacions del centre d’acollida d’animals estan pensades per facilitar la feina de manteniment i benestar dels animals, amb una capacitat inicial ampliable per 180 gossos i 40 gats aproximadament. Les dimensions de les gàbies estan calculades a partir d’un estudi etològic de benestar animal. S'han pensat menjadores a cada gàbia que garanteixen el bon estat de l'aliment a cada gàbia i abeuradors automàtics. També cobertes per protegir els animals de les condicions climatològiques extremes (calor i fred).

2. La gestió del centre serà compartida entre:

 • Entitat adjudicatària per a la gestió diària i les recollides.
 • Entitat adjudicatària per al servei de gestió i control de colònies de gats.
   
 • Servei veterinari.
   
 • Consell Comarcal Alt Empordà (Àrea de medi ambient), que assumirà la direcció i coordinació del centre. Des de l'administració es gestionaràn els tràmits administratius d'ingrès i sortida, organització de cursos i esdeveniments, planificació i execució de campanyes de sensibilització i la supervisió l'atenció diaria executada per l'adjudicatari.

3. El centre comptarà amb diferents serveis entre els quals hi haurà:

 • Registre d’animals de companyia de la comarca.
   
 • Recollida d’animals abandonats i control de colònies de gats de carrer.
   
 • Atenció diària dels animals recollits; alimentació, higiène i programa de socialització (espais interiors comuns i passejos amb personal i/o voluntaris)
   
 • Adopció d’animals que hagin estat abandonats.
   
 • Accions de sensibilització per reduïr els abandonaments.
   
 • Xerrades i cursos relacionats amb aspectes bàsics de la tinença responsable d’animals i el seu comportament.
   
 • Col·laboració amb les entitats protectores de la comarca.

4. S’intentarà relacionar el centre amb projectes de caràcter europeu relacionats amb la protecció i el benestar dels animals.

Descripció

El nou Centre de protecció i adopció d'animals de companyia de l'Alt Empordà estarà situat en un extrem dins del complex d'instal·lacions comarcals de tractament de residus. Aquesta localització permetrà crear sinèrgies entre les instal·lacions de caràcter ambiental i compartir recursos atès que el Centre de tractament de residus és una instal·lació oberta 24h i amb control d'entrada que comparteixen totes les instal·lacions que la integren.

L'altitud és d'uns 22 m sobre el nivell del mar. L'orientació nord coincideix amb el límit del'àmbit del Pla especial. La superfície és de 11.466,60 m2, i presenta un lleuger pendent descendent cap a nord-oest.

Es proposa un conjunt d'edificacions composat per:

L'edifici de serveis, que és de planta baixa, de proporcions rectangulars al qual s'accedeix a través d'un porxo, única obertura de la façana principal. L'aspecte exterior d'acabat de formigó és el mateix que ofereixen la resta d'edificacions del centre. Les gàbies i magatzems també presenten un acabat del mateix material, el qual posteriorment pot ser pintat, si escau.

Les gàbies, totes elles orientades a sud, s'agrupen cada deu unitats formant un mòdul amb un pati comú. Cadascuna de les gàbies te un pati propi i el número d'animals per gàbia vindrà condicionat per les característiques dels animals (mida, raça, edat). Les proporcions longitudinals del terreny han condicionat que la disposició d'aquests elements sigui en línia de manera que es deixa l'espai de pati d'esbarjo a la part posterior.

L'espai de pati d'esbarjo es situa a la part posterior de les gàbies. Aquest pati es comú per a tots el gossos i està dividit en dos seccions, per tal que diversos animals puguin sortir a l'hora. Pot ser utilitzat per grups i mai s'ha de poder veure des de les gàbies. Hi ha tres mòduls de gàbies que tenen els seus patis més petits. Corresponen a animals acabats d'arribar, en règim d'adopció o a cadells de gossos. Aquests tres mòduls es situen propers al centre de serveis perquè requereixen atenció especialitzada i més freqüent.

A l'extrem de ponent es fa una reserva per a gats domèstics en el que hi haurà un espai tancat comú per a tots.
Podeu trobar els plànols bàsics del projecte als documents adjunts a aquesta pàgina. 


Ubicació centre acollida
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.